สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาวิชาการ 20 ปี แห่งการสถาปนาสถาบัน สถาบันพระปกเกล้า

อ่าน 50 | ตอบ 0

สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาวิชาการ 20 ปี แห่งการสถาปนาสถาบัน สถาบันพระปกเกล้า

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ 20 ปี แห่งการสถาปนาสถาบัน วันที่ 3-4 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

พบกับ ปาฐกถาพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศ.วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) 
'20 ปี สถาบันพระปกเกล้ากับการพัฒนาประชาธิปไตย'
ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย)
'ปฏิรูปกฏหมายกับสังคมไทยในอนาคต'

เวทีเสวนาหลากหลายเรื่อง อาทิ 

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :